Ciekawy problem optymalizacji wielokryterialnej do rozwiązania dla matematyka lub informatyka (Matlab/OpenGL)

4 stycznia 2022

Z problematyką wielokryterialnej analizy powstawania koalicji inwestorów finansowych, która jest tematem prac zespołu rynków finansowych Koła, związany jest ciekawy problem wizualizacji uogólnionych podzbiorów idealnych (Generalized Ideal Points, GIP) w 4D i 5D. Do rozwiązania problemu konieczna jest znajomość topologii algebraicznej (w tym zanurzeń Riemanna), metod optymalizacji, zwłaszcza wielokryterialnej, grafiki komputerowej, w tym aproksymacji spline’ami, a także otwartość na nowe pomysły, wyobraźnia przestrzenna i doświadczenie w wizualizacji i animacji. Wynikiem rozwiązania problemu będzie wykonanie oprogramowania w Matlabie od wersji 2020b lub Pythonie wykonujące aproksymację i wizualizację zbiorów idealnych (GIP) wraz ze zbiorami osiągalnymi F(X) i niezdominowanymi P(X,F) dla problemu optymalizacji wielokryterialnej F:X->R^n. MIle widziana wizualizacja w OpenGL oraz animacje 3D pokazujące przekroje zbiorów o wyższych wymiarach. Ponadto wyznaczone powinny zostać pary punktów najbliższych do siebie w zbiorach GIP oraz P(X,F) lub F(X). Aplikacja powinna posiadać GUI umożliwiające wczytywanie z konsoli dowolnych zestawów funkcji kryterialnych i ograniczeń, zarówno wypukłych, jak i niewypukłych, dla problemów z co najmniej 5 kryteriami i dowolną liczbą ograniczeń równościowych lub nierównościowych. Wykonawca przedstawi zestaw przykładowych wyników dla standardowych funkcji testujących. Będzie to praca zlecona (umowa o  dzieło), w przypadku studentów lub doktorantów AGH wykonywana w ramach Koła, lecz zgłaszać się mogą także inni chętni. Istnieje możliwość dłuższej współpracy, a także przygotowania pracy magisterskiej. Wszystkie opisy i instrukcje są w języku angielskim, a bardziej szczegółowy opis problemu można znaleźć tutaj.

Kandydatów do rozwiązania problemu prosimy o przysłanie opisu doświadczenia odnoszącego się do podanych wyżej zagadnień – nie muszą być wszystkie – oraz 2-3 przykładów własnych prac wizualizacyjnych. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres decyzje (w domenie) agh.edu.pl. Ogłoszenie jest ważne do odwołania.

Sukces reprezentanta naszego Koła podczas Konferencji Kół Naukowych

10 grudnia 2020

Sukces naszego Koła podczas 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych w dniu 3 grudnia br.

Nasze Koło uczestniczyło aktywnie w 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2020 r.  Podczas Konferencji swoje osiągnięcia naukowe przedstawił członek Koła, kol. Łukasz Szumiec, student IV r. kierunku Informatyka Stosowana (WIMiIP). Referat Łukasza pt. „Implementacja inteligentnego interfejsu aplikacji do grupowej budowy modelu ewolucji technologicznej” uzyskał 2. nagrodę w silnie obsadzonej sekcji A sesji Informatyka. Referat ten jest tematycznie powiązany z pracą inżynierską, którą Kol. Szumiec przygotowuje pod kierunkiem Opiekuna Koła. Gratulujemy!

Dalsze informacje o 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych PG AGH i galerię zdjęć znaleźć można na stronie organizacji studenckich AGH.

Zebranie Koła w dniu 16 marca br. odwołane z powodu COVID-19

12 marca 2020

W związku z ograniczeniem dostępu do budynków AGH z powodu epidemii COVID-19, najbliższe zebranie Koła planowane na 16 marca br., 18:00 zostaje  odwołane. O aktualnym terminie zebrania Przewodniczący Koła poinformuje po zniesieniu tych ograniczeń. W międzyczasie nasze prace kontynuujemy w trybie zdalnym.