Spotkanie Koła 10 stycznia 2019 [aktualizacja]

10 grudnia 2018

Pierwsze w Nowym Roku spotkanie naszego Koła odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 o godz. 18:00 w s. 120D w budynku B1 [uwaga na zmianę terminu]. Zapraszamy chętnych do wstąpienia i już wpisanych członków Koła. W programie spotkania m.in:

 • Dyskusja nt. „Prognozy i strategie rozwoju sztucznej inteligencji”
 • Wstępne informacje nt. organizacji kolejnego, czwartego już Seminarium Naukowego Koła w czerwcu br.
 • Uzupełniające wybory do Zarządu Koła w związku z ukończeniem studiów przez jednego z Członków Zarządu.
 • Informacja o możliwości korzystania z inteligentnej platformy wiedzy, w tym z kursów MOOC tworzonej w ramach projektu MOVING programu UE Horizon 2020 (platform.moving-project.eu).
 • Omówienie planu działania na rok 2019, zapisy do Koła, możliwość uzyskania punktów ECTS za pracę w Kole, przydział zadań.
 • Nasze spotkanie będzie też okazją dla studentów (z wszystkich wydziałów AGH) do zapisów do Koła z szansą na uwzględnienie w zespołach realizowanych już lub planowanych ciekawych projektach badawczych z zakresu robotyki antycypacyjnej, prognozowania socjo-ekonometrycznego i finansowego oraz foresightu technologicznego. Chętnych do wstąpienia do Koła prosimy o wcześniejsze pobranie deklaracji członkowskiej ze strony Koła i przysłanie zgłoszenia na adres: knmwf@student.agh.edu.pl.

  Tymczasem, w związku ze zbliżającym się okresem świątecznym życzymy wszystkim Członkom i sympatykom Koła

  Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2019!

  Zarząd i Opiekun Koła

  Do pobrania: plakat z programem spotkania PlakatA3-spotkanie20190110

  Konferencja Studenckich Kól Naukowych 6 grudnia 2018

  7 grudnia 2018

  Podczas Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, która odbyła się w dniu 6 grudnia br., nasze Koło reprezentowali Kol. Lilian Esper oraz Kol. Krzysztof Skolimowski, którzy wygłosili dwa ciekawe i wyróżnione referaty. Dziękujemy za włożoną pracę i sukces dla naszego Koła! Dalsze szczegóły i galeria wkrótce na tej stronie

  Możliwość udziału w realizacji ciekawego projektu

  30 listopada 2018

  W związku z rozpoczynającą się realizacją przez naszą Uczelnię projektu pt. Nauka bez granic. Wyznaczenie ram dla długofalowej współpracy międzynarodowej środowisk akademickich dofinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), w którym uczestniczyć będą również członkowie Koła Naukowego „Modelowanie w Finansach”, informujemy o możliwości nadsyłania do dnia 10 grudnia 2018, 16:00, propozycji realizacji następującego zamówienia (opis niżej) wraz z wyceną.  Realizacja usługi planowana jest na grudzień br. Zainteresowane osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą prosimy w związku z tym o deklarację możliwości wykonania opisanej usługi w terminie przed 30 grudnia br.

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Projekt oprogramowania specjalistycznego do obliczeń i symulacji sieci antycypacyjnych

  Opis ogólny: Na oprogramowanie składa się graficzny interfejs użytkownika (dalej GUI lub „interfejs”) oraz zestaw algorytmów obliczających rozwiązania sieci antycypacyjnych dla zadanego problemu, zarządzającego rozwiązaniami częściowymi oraz porównującymi rozwiązania otrzymane przy pomocy różnych zestawów parametrów lub wariantów sieci. Interfejs ma zapewniać możliwość graficznej edycji sieci z wykorzystaniem wszystkich elementów charakterystycznych sieci antycypacyjnych, zarządzanie obliczeniami oraz planowanie eksperymentów obliczeniowych służących do porównań różnych wariantów obliczeń. Część opisowa projektu może być sporządzona w języku polskim lub angielskim, natomiast przyciski oraz objaśnienia w części graficznej powinny być w języku angielskim. Szczegółowe opisy algorytmów oraz wskazówki dotyczące projektu środowiska obliczeniowego znajdują się w pliku o jednoznacznym identyfikatorze cyfrowym (DOI) nr 10.1080/00207721.2012.670308, a informacje pomocnicze w pliku https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-31737-3_22-1. Dodatkowych informacji udziela dr inż. Przemysław Pukocz, e-mail: decyzje@agh.edu.pl.

  Kod CPV (tylko dla celów informacyjnych): 72611000-06 „Usługi w zakresie wsparcia technicznego”

  Powyższe ogłoszenie publikowane jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2017 JM Rektora AGH z dnia 23.01.2017, § 9, pkt.2.

  Do zgłaszania propozycji szczególnie zachęcamy firmy założone przez studentów i absolwentów AGH – członków i byłych członków Kół Naukowych. W roku 2019 planowane jest również zlecenie części badań projektu studentom i doktorantom AGH na podstawie umów cywilnoprawnych – osoby zainteresowane prosimy o kontakt.